LOCALE12/28A Ấp 5, Đường Thới Hòa , Vĩnh lộc A , Bình Chánh, Hồ Chí Minh

HOTLINE0798 16 16 16 – 0708 18 66 60 – 0828 88 16 16

EMAIL info.tamduocstore@gmail.com